>

เพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กรด้วย THC SmartAT

เพิ่มความยืดหยุ่นให้องค์กรด้วย THC SmartAT
27/09/2023 03:23
ระบบ THC SmartAT เป็น Application ที่รองรับทั้ง iOS และ Android ที่ทำหน้าที่ดึงข้อมูลรูปภาพจากกล้องของโทรศัพท์มือถือ และพิกัด GPS เพื่อระบุตำแหน่งของบุคคลเพื่อใช้ในการลงเวลาเข้าออกการทำงาน ผู้มีอำนาจในองค์กร หรือทางฝ่ายบุคคล(HR) สามารถเรียกข้อมูลประวัติการเข้าออกมาเพื่อตรวจสอบหรือทำเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรมเงินเดือนชั้นนำเพื่อนำไปคำนวนเงินเดือนของพนักงานได้ทันที