>

THC Smart Work

  ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ครบ จบในระบบเดียว
  • - ธุรกิจ ทำคนเดียวก็ได้ ทำเป็นทีมก็ดี ระบบออกแบบมาตอบโจทย์การใช้งาน
  • - อย่าพลาด! หากคุณทำธุรกิจ ทำการค้า เปิดบริษัท ขายสินค้าหรือบริการ
  • - หากคุณต้องการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ ทีมงานทำงานสะดวก ต้องดู
  • - THC Smart Work ช่วยคุณแก้ปัญหาการทำงานที่ซับซ้อน
  THC Smart Work


  ความสามารถของระบบ
 • ระบบบริหารจัดการพื้นฐาน
  • - เก็บข้อมูลพนักงานในองค์กร
  • - กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน เพื่อเข้าใช้งานแต่ละส่วนของระบบ
  • - รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้าออกงาน
  • - รองรับการเชื่อมต่อระบบลงเวลาเข้าออกงานผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานควบคู่กับ THC SmartAT
 • ระบบจัดการงานต่างๆในองค์กร
  • - ระบบ Project เก็บรายละเอียด Project ติดตาม แสดงสถานะ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการทำงานเป็นทีม
  • - ระบบ Subscribe จัดเก็บและแสดงลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ต่ออายุ แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ
  • - ระบบ Task บันทึกสิ่งที่ต้องทำ Assign งานให้บุคคลอื่นในองค์กร ดูประวัติย้อนหลัง ติดตามงาน
 • ระบบจัดการรายรับ
  • - จัดเก็บข้อมูลลูกค้าพร้อมช่องทางติดต่อ ไม่พลาดลูกค้าแม้แต่รายเดียว
  • - รองรับการออกเอกสารการขายครบถ้วน ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ฯลฯ
  • - รองรับการสร้างเอกสารผ่านโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
   (การพิมพ์ลงกระดาษขึ้นอยู่กับ Application ที่ใช้ และการรองรับของโทรศัทพ์และเครื่องพิมพ์)
  • - เก็บประวัติการออกเอกสารทุกฉบับ เพื่อการเรียกดูข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด
  • - สรุปรายงานการออกเอกสารต่างๆ รวมถึงการออกรายงานภาษีขาย
 • ระบบจัดการรายจ่าย
  • - จัดเก็บข้อมูลคู่ค้า ค้นหาข้อมูล ช่องทางติดต่อเพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
  • - จัดเก็บข้อมูลทุกการจ่าย เรียกดูประวัติ ดูรายงานการจ่ายในแต่ละเดือนอย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก
  • - สำหรับบริษัท หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายให้ได้ทันที
  • - จัดเก็บข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง ทั้งง่ายและรวดเร็ว
  • - สรุปยอดภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือน
 • THC Smart Work use 3 step
 • ระบบ Stock สินค้า
  • - สร้างสินค้า จัดเก็บข้อมูลสินค้า ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น และแบ่งหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหา
  • - จัดเก็บ Serial Number เพื่อระบุจำนวน ตรวจที่มาที่ไปย้อนหลัง และตรวจสอบการรับประกัน
  • - รองรับการบันทึก Stock สินค้าเพื่อการใช้งานในองค์กร ยืมสินค้า หรือขายออก
  • - เก็บข้อมูลการรับประกัน ตรวจสอบจาก Serial Number เก็บข้อมูลประวัติประกันสินค้าทั้งหมด
  • - ออกรายงานข้อมูลการ Stock สินค้าที่มีในระบบ
  • - สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
  • - สามารถพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อระบุลงบนสินค้าได้
 • ความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม
  • - แสดงข้อมูลพื้นฐานที่ใช้งานบ่อย
  • - ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทหรือองค์กร ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ
  • - ข้อมูลการชำระเงินสำหรับแจ้งลูกค้า หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ
  • - ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบกำกับภาษีของบริษัท
  • - ทีมงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ลดการใช้กระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดต้นทุน
 • Q&A คำถามที่พบบ่อย
   ระบบ THC Smart Work เหมาะกับใคร
  • - องค์กรขนาดเล็กถึงกลาง ที่ต้องการตัวช่วยในการทำงาน
  • - องค์กรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำงานและประหยัดทรัพยากรบุคคล
  • - องค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ
  • - องค์กรที่ต้องการให้บุคลากรทำงานได้จากนอกสถานที่ทำงาน
  • - องค์กรที่ผู้บริหารต้องการอิสระ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ระบบ THC Smart Work ลดต้นทุนให้กับองค์กรได้อย่างไร
  • - สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบ cloud 100%
  • - ลดความผิดพลาดของการจัดการเอกสารต่างๆ ไม่ถูกปรับโดยหน่วยงานราชการ
  • - ลดภาระงานของทีม ทีมสามารถใช้เวลาทำงานอื่นได้มากขึ้น
  • - ลดต้นทุนการจ้างบุคคลากร ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลากรมากเกินความจำเป็น
  • - ลดการใช้กระดาษ เก็บข้อมูลอยู่ในระบบ cloud ประหยัดที่เก็บเอกสาร
  • ระบบ THC Smart Work เพิ่มยอดขายให้องค์กรได้อย่างไร
  • - ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างมีระบบระเบียบ สามารถเรียกข้อมูลลูกค้ามาเพื่อทำการตลาด
  • - สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือ Project ได้จากทุกที่ทุกเวลา ไม่พลาดโอกาสการขายสินค้าหรือบริการ
 • THC Smart Work work diagram


  โปรโมทชั่นทั้งลดทั้งแถม!!
  • - เพียง add Line @th-computer และกด Like Page Th-Computer.com ใน Facebook
  • - ค่าติดตั้งสำหรับครั้งแรก เหลือเพียง 6000 บาท ทุกแพกเกต
  •      ค่าบริการติดตั้งรวมการตั้งค่าเอกสารที่ใช้งานทุกฉบับ (ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ)
        รวมการอบรมการใช้งานระบบ และให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่
        (แบบ on-site ในเขตกรุงเทพฯ และแบบ online ในต่างจังหวัด)
  • - ส่วนลด 10% สำหรับค่าบริการ cloud และ server พร้อมอัพเดทระบบให้ทันสมัยตลอดการใช้งาน
  • - พิเศษไปอีกขั้น แถมฟรีไปเลย เครื่องแสกนบาร์โค้ด สำหรับใช้กับระบบ Stock สินค้า*
  THC SmartAT price

 • นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
  • - ระบบ THC Smart Work พัฒนาภายใต้มาตราฐานความปลอดภัยข้อมูล
  • - ข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น รหัสผ่าน ฯลฯ ถูกเข้ารหัสตามมาตราฐาน ผู้พัฒนาไม่สามารถทราบรหัสผ่านของลูกค้าได้
  • - การเก็บข้อมูลสำคัญถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • - ข้อมูลของแต่ละองค์กรแยกจากกันอย่างชัดเจน ลูกค้าแต่ละองค์กรไม่สามารถดึงข้อมูลขององค์กรอื่นได้


 • รีวิวจากผู้ใช้งานจริง • *เงื่อนไขโปรโมทชั่นจนกว่าสินค้าจะหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นตามสมควร