>

Software Development

บริการพัฒนาโปรแกรมโดยทีมงานคุณภาพจาก Th-Computer

THC Smart Work

 • ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • - ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบย้อนหลังได้ป้องกันการผิดพลาด
 • ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • - ระบบจัดการสิทธิ์ จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละผู้ใช้
  • - ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและจัดการการรายรับพร้อมออกเอกสาร
  • - ระบบจัดเก็บข้อมูลคู่ค้าและจัดการรายจ่ายพร้อมออกเอกสาร
  • - ระบบ Stock สินค้า รองรับการซื้อ ขาย ระยะเวลารับประกัน
  • - ระบบช่วยเหลืออื่นๆ ที่ทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น
  • คลิกเพื่อดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนี้

THC SmartAT

 • ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความยืดหยุ่นขององค์กร
  • - ใช้เพียงแค่ Smart Phone เครื่องเดียวก็บันทึกเวลาเข้าออกงานได้
  • - เจ้าของบริษัท หรือ HR ดูแลพนักงานได้สะดวก ข้อมูลครบถ้วน
  • - เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเข้าออกงาน
  • - เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องส่งเซลล์หรือพนักงานไปทำงานนอกสถานที่
 • ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

บริการออกแบบ Software

 • จุดประสงค์บริการออกแบบ Software
  • - ออกแบบโปรแกรมเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน
  • - ระบบจัดเก็บข้อมูล สร้างรายงาน แสดงผล
  • - เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับระบบอื่นด้วย API หรือฐานข้อมูล
  • - จัดทำระบบเก็บข้อมูลเฉพาะขององค์กรเพื่อตอบโจทย์การทำงาน
 • Website
  • - บริการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการค้า แสดงข้อมูลสินค้าหรือบริการ สร้างความน่าเชื่อถือ
  • - เพิ่มความสนใจ เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย
  • - สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
 • Mobile Application
  • - ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
  • - เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานในองค์กร หรือกลุ่มลูกค้า
  • - เข้าถึงพนักงานในองค์กร หรือเข้าถึงลูกค้า
  • - รองรับการทำงานทั้ง iOS และ Android
 • แจ้งความต้องการของโปรแกรม หรือให้ฝายขายติดต่อกลับ